Inbjudan Trygghetsinventering i Bromsten

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning arrangerar löpande tygghetsinventeringar för att möjliggöra dialog med boende i området och för att gemensamt identifiera otrygga platser och brister i utemiljön.

 

Från förvaltningen deltar bland annat preventionssamordnare, parkingenjörer och fältassistenter. Polis, fastighetsägare och andra aktörer deltar också. Vandringen dokumenteras med foto och protokoll som sedan skickas till ansvariga markägare för åtgärd.

Varmt välkommen att delta – dina åsikter och synpunkter är viktiga!

 

Anmälan senast 29 januari till: Trygghet.spanga-tensta@stockholm.se

Start vid: Bromstens fritidsgård, Rissnavägen 58

När: Måndag 30 januari klockan 17.00 – 18.30

 

Klä dig varmt! Efter genomförd vandring bjuder vi på korv med bröd och dryck.

Tyckte du om artikeln? Dela gärna!

Dela på Facebook

Senaste artiklar