Uppror mot Stockholm Stads chockhöjning av arrendet för Spånga Tennis- och Bordtennisklubb

Viktig information angående Stockholm Stads krav på omfattande höjning av arrendeavgift!

Som många av er känner till arrenderar Spånga TBK marken där hallen står inklusive tillhörande parkering och intilliggande gräsytor av Stockholm Stad (Fastighetskontoret).

 

Sedan 2014 har vi ett arrendeavtal som förlängs på 1 år i taget till en årlig arrendekostnad på 5 000 kr.

 

Styrelsen har under en längre period haft ett antal möten, samtal och mailkonversationer med Fastighetskontoret och Idrottsförvaltningen för att försöka få till stånd ett arrendeavtal som sträcker sig över en längre period. Vi har även fört samma dialog med ett antal olika politiker.

 

Vår hall är 35 år gammal och är i stort behov av renovering och modernisering. För att som förening få möjlighet till bidrag för denna typ av åtgärder krävs det att vi har ett arrendeavtal på minst 10 år.

 

Stockholms Stad (Fastighetskontoret) har nu återkopplat och vi har fått ett förslag på nytt arrendeavtal på 15 år vilket är positivt men höjningen av arrendekostnaden som Fastighetskontoret föreslår ligger på 300 000 kr – 500 000 kr beroende på yta per år. Alternativet med arrende på 1 år är inte heller längre ett alternativ enligt Stockholms Stad.

 

Vi har i veckan haft besök/möte med Idrottsförvaltningen (deras roll är att ge ekonomiskt stöd / bidrag till föreningar som förhandlar om ett nytt arrendeavtal). Vår förhoppning i kontakten med dem är att få en högre nivå på ekonomiskt stöd / bidrag för att möta upp den höga arrendekostnaden och vi hoppas på ett positivt besked i närtid.

 

Vi har från styrelsen kontaktat tidningen Mitt I för att få hjälp med att uppmärksamma frågan.

De vill gärna komma i kontakt med föräldrar som kan komma att påverkas av ytterligare en avgiftshöjning så till vida att deras barn inte har möjlighet att fortsätta sin träning hos oss.

 

Dessutom kommer vi att påbörja en namninsamling där vi uppmanar er alla att hjälpa oss att skriva på så att det blir en massiv reaktion till Stockholms Stad. Listor kommer att finnas i hallen och spridas digitalt.

 

Vi håller er uppdaterade i frågan och tar tacksamt emot idéer och tips hur vi ska hantera denna utmaning på bästa sätt för klubben!

 

Kontakta Peter på kansliet om ni har frågor, vill engagera er i detta och om ni kan tänka er att ställa upp på en intervju med tidningen Mitt I. Peter nås på telefon: 070-555 69 78 alternativt kansli@spangatbk.se

 

Med anledning Stockholm Stads chockhöjning av vårt arrende har vi nu skapat en digital namninsamling. Hjälp oss att skriva under och sprid gärna vidare till vänner och bekanta.

LÄNK TILL DIGITAL NAMNINSAMLING

 

Vid frågor, kontakta klubbchefen, Peter Jonsson
Med vänliga hälsningar styrelsen Spånga TBK

Spånga Tennis & Bordtenni

Tyckte du om artikeln? Dela gärna!

Dela på Facebook

Senaste artiklar