JÄRVA STADSDELSOMRÅDE

I JULI 2023 bildades vårt nya stadsdelsområde, Järva genom en sammanslagning av stadsdelsområdena Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Det är ett stort område som består av stadsdelarna: Akalla, Bromsten, Flysta, Husby, Kista, Hansta, Lunda, Rinkeby, Solhem, Sundby och Tensta.

I stadsdelsområdet planeras nya bostäder, offentliga platser och ökad service genom förtätning och funktionsblandad bebyggelse.

 

Arbetet i stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektör Victoria Callenmark.
Järva stadsdelsnämnd ansvarar för Järva stadsdelsområde där en stor del av den kommunala servicen ingår i ansvaret.

Ordförande för nämnden är Rashid Mohammed (V).

 

Nämnden sammanträder en gång i månaden och fattar beslut. Mötena börjar med Öppet forum där du som medborgare är välkommen att diskutera och ställa frågor till dina lokala politiker.

Var 4:e möte kommer att ske på Spånga folkan under 2024. Se stadsdelsnämndens kalendarium för datum och plats. Här finns även kallelse och protokoll om du är intresserad av att läsa om vad nämnden kommer att ta upp på kommande nämndmöte eller vad de har beslutat om vid tidigare möten.

 

Här kan ni läsa mer

 

JÄRVA STADSDELSOMRÅDE

Tyckte du om artikeln? Dela gärna!

Dela på Facebook

Senaste artiklar