Ride bygger 1 043 studentbostäder i centrala Spånga och halverar byggtiden!

Ride Group AB (“Ride” eller “Bolaget”) har via dotterbolag tecknat entreprenadavtal med Studentbostäder i Norden AB (”SBS”). Avtalet innebär en totalentreprenad att uppföra nybyggnation av 1 043 studentbostäder med lokal och gemensamhetsutrymmen i bottenplan. De nya husen planeras att byggas i etapper och vara färdigställda till höstterminen 2023 samt 2024.

 

Följ länken för att veta mer

Tyckte du om artikeln? Dela gärna!

Dela på Facebook

Senaste artiklar