Gryningsparken, nu är det beslutat !!

Nu är det beslutat. Stadsdelens centrala park i Spånga, har nu fått det officiella namnet Gryningsparken efter att ha gått under arbetsnamnet Alléparken.

 

Namnet anknyter till den närbelägna Gryningsvägen som ansluter mitt i parken. Temat för parken är “Rörelse”. Här ska finnas utrymme och möjlighet till rörelse för alla. Ytor för fysisk aktivitet blandas med ytor för umgänge och platser för vila och betraktelse.

 

Parken rustas upp förnyas, ett arbete som kommer att ske i tre etapper. Del ett – entréytan närmast Värsta Allé är nu klar. Entréytan blir en välkomnande del med sittplatser och planteringar. Nya gångstråk binder samman parkrummets olika delar. De befintliga träden i parken sparas och nya träd, buskar och blommande planteringar tillkommer. Parkens alla delar kompletteras med ny belysning för att parken ska upplevas som trygg och trivsam även under mörkrets timmar.

 

Mot förskola och Tennishallen anläggs en lekyta med möjlighet till lek för både små och stora barn. Mittendelen blir parkens aktivitetsyta som förses med funktioner som uppmuntrar till aktivitet och rörelse för alla åldrar. Parkens sociala yta får fungera som parkens vardagsrum med möjlighet till att slå sig ner och umgås.

 

Projekt går nu in i fas två med ytterligare anläggning av ytor.

Tyckte du om artikeln? Dela gärna!

Dela på Facebook

Senaste artiklar