Spångaveteranerna

Spångaveteranerna

Välkommen till SPF Spångaveteranerna!

Vi är en mycket aktiv förening med ca 750 medlemmar. Spångaveteranerna ingår i Sveriges Pensionärsförbund som med ca 260 000 medlemmar driver frågor om pensioner, skatter, vård och omsorg för ålderspensionärer, avtalspensionärer, sjuk- och deltidspensionärer. SPF är inte anknutet till något politiskt parti. Genom egna representanter i de lokala pensionärsråden bevakar vi våra intressen hos Spånga−Tensta och Rinkeby−Kista Stadsdelsnämnder.

En viktig del av vår verksamhet är alla de aktiviteter som vi ordnar för våra medlemmar. Månadsmöten ger trivsam samvaro och underhållning. Intressanta utflykter och resor lockar många. Vår tidning, Spångaveteranen, kommer ut fyra gånger om året.