Skyddsvärnet Secondhand

Öppettider

Övrig info

midsommarafton kommer butiken att vara stängd

Skyddsvärnet Secondhand

Skyddsvärnet Secondhand är en del av den ideella föreningen Skyddsvärnet, som grundades år 1910.
Vi arbetar hållbart genom att ge människor möjlighet att använda sina egna resurser med stöd av våra insatser. Skyddsvärnet har två Secondhand där människor kan arbetsträna för att återgå i arbete.
Blixtjobb är en verksamhet där vi ger människor i hemlöshet och aktivt missbruk ett lönearbete för att arbeta med flytt, transport, städning, renovering samt utomhusskötsel. Vi utför RUT- och ROT-tjänster.
Vidare arbetar vi med att ge barn, ungdomar och vuxna i utsatta situationer insatser för att åter få fungerande liv.
Förebyggande arbete med barn och unga i Stockholms city där vi har trygghetsvärdar årets alla dagar. Tar emot barn, unga och vuxna i jourfamilj, familjehem och skyddade boende. Har även avhopparverksamhet.
Vi driver Halvvägshus åt Kriminalvården både i Stockholm och Malmö. Skyddsvärnet har två Stödboende (Bromma och Hässelby) samt ett 50-tal Träningslägenheter i storstockholm.
Välkommen till Skyddsvärnet Secondhand, det socialt hållbara alternativet!