Cidido

Öppettider

Övrig info

Besöksadress: Spånga Center, Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga

 

För att hitta till oss, gå in vid huvudentrén, ta första hissen/trappan till vänster, gå av på plan 1 och gå över ”bron” och ta första dörren till höger.

 

Org.Nr: 556765-0261

Cidido

Cidido AB affärsidé är att hjälpa våra kunder att accelerera sina affärer.

 

Vi gör det genom att utveckla kundens digitala närvaro och digitala tillgångar för att skapa leads, vi transformerar deras traditionellt manuella arbetsprocesser och uppgifter och gör dem digitala för ökad kvalitet och kortare ledtid samt att vi hjälper till att utveckla organisationens affärsmannaskap för ökad försäljning genom att tillföra kunskap och verktyg.

 

Cidido AB drivs och ägs av dess grundare Peter Jankevics. Peter bor med sin familj i Spånga sedan många år och har innan starten av bolaget haft en 15 år lång och framgångsrik karriär inom sälj- och ledarskapsroller på Canon. Peter har alltid arbetat med kombinationen försäljning och teknik, först som säljare, säljchef och de sista 5 åren som VD för ett av dotterbolagen i Sverige så har han fått gedigen erfarenhet av att hjälpa företagare att digitalisera och accelerera sina verksamheter.

Vi är verksamma inom tre affärsområden:

Digital Transformation, vi hjälper våra kunder att jobba smartare med digitaliseringen som stöd inom ett företags alla verksamhetsgrenar. Vi säljer, anpassar och supporterar mjukvaror för att jobba smartare med organisationens ofta dolda tillgång – information och data. Exempel på vanliga lösningar är personalakter med onboarding/offboarding stöd, projekt- och arbetsorderhantering med krav på tidrapportering och dokumentation samt  avtalshantering för såväl kunder som leverantörer. Läs mer här.

 

Digital Säljutbildning, vi hjälper våra kunder att sälja mer och bättre, vi erbjuder tjänster för att optimera kundbearbetning, att accelerera säljprocessen och höja nivån på affärsmannaskapet. Vi använder oss av digitala verktyg och vi bygger digitala sälj- och onboardingprogram som säkrar kunskapsnivån samt produktiva säljare idag och imorgon. Läs mer här.

 

Digitala Tillgångar, vi hjälper våra kunder att generera fler leads och affärer med kvalitativa digitala tillgångar såsom hemsidor, landningssidor och annonsering. Exempelvis vår egna tjänst för säljande företagshemsidor