Hair & Brains

Öppettider

Övrig info

Hair & Brains

Välkommen till Hair & Brains!

Mitt namn är Bertil Adolfsson och jag har arbetat med identitetskort, säkerhet, och e-legitimationer i hela mitt yrkesverksamma liv. 2017 bestämde jag mig för att starta mitt egna företag Buytrust men efter några månader förstod jag hur svårt det var. Efter att ha sett en dokumentär om hemlösa bestämde jag mig 2018 att starta mitt andra bolag, Hair & Brains.

Att det finns fattiga människor i världen vet alla men att det finns 30000 hemlösa personer i Sverige var nytt för mig. Av dessa är 100 st hemlösa pensionärer hemmahörande i Stockholm vilket myndigheter vet om men verkar blunda för. Genom min resa genom myndigheter, organisationer och drivande eldsjälar var det klart för mig att denna grupp inte prioriteras eftersom deras röst inte hörs.

Man kan tro att alla människor har tillgång till en e-legitimation men dessa grupper exkluderas och missar en stor del av det nya samhället. Vi vill vara med att skapa ett digitalt inkluderande för dessa människor där ett enkelt tryck på en nyckel kan betala alla månadernas räkningar. Vidare skulle allmänna val kunna ske om man gav ut en statlig e-legitimation vilket skulle öka demokratin och möjliggöra bättre interagerande mellan invånare och de folkvalda.
Bertil