Våra möten

PROTOKOLL SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENINGS STYRELSEMÖTE 10 OKTOBER

Här följer en sammanfattning av diskussioner och beslut vid senaste styrelsemötet. För hela protokollet, se nedan.

1 A. Mötets öppnande
Ordföranden Johan Kjellberg förklarade detta konstituerande möte öppnat (se val av fasta poster under ”Övriga frågor, nedan).

3. Ekonomi
JK och JW redogjorde kort för ekonomin och presenterade en uppdaterad resultatprognos för året.

 • Posten för medlemsavgifter är ev. för låg, särskilt med tanke på några nya medlemmar.
 • Några kostnadsposter ifrågasattes som varande för stora och/eller onödiga.
 • På förslag av JW beslöts att intäkter och kostnader för matmarknaden skall tittas igenom igen. Presenterades här tillsammans med övriga intäkter och kostnader. TE och LW ansvarar och presenterar i detalj på nästa möte.
 • Likviditeten är f.n. god bl.a. beroende på att bidraget om 90tkr från Stadsdelsnämnden äntligen har utbetalats.

4. Medlemsfrågor

JW och JM redogjorde kort för status avs. nya medlemmar och fakturering av dessa. JM föreslog att de nya medlemmar som (enligt tidigare ö.k.) får gratis medlemskap resterande del av året skall faktureras NOLL kronor för 2017 och på förslag från BS fakturerar vi dessa medlemmar för 2018 redan nu.

 • Nya medlemmar hösten 2017
  • Fadi´s Beauty Center
  • Fuchsia Fashion
  • Juice etc.
  • Liontech (åter efter uppehåll)
  • Salong Fyran
  • Spånga Konditori
  • Spånga Mobilservice

5. BRÅ/Trygghet & Säkerhet

TE redogjorde kort för möte i september.

 • Konstaderades att sommaren varit lugn men att under sensommaren/tidig höst har varit ovanligt mycket kriminell verksamhet i vårt område. JW hänvisade till möte med Monica Wester (Barnverket) som föreslog ngn typ av upprop/folkmöte för att påverka politiker i frågan om kameraövervakning. Diskussion om hur vi i föreningen kan påverka processen för att få myndigheterna att godkänna och verkställa uppsättandet av övervakningskameror i och kring vårt centrum. Olika förslag diskuterades
  • Skriva ett medborgarförslag som tas upp på kommande möte i Stadsdelsnämnden.
  • Kalla till möte med politiker för att diskutera enbart denna fråga och då bjuda in berörda myndigheter (polis mm), journalister m.fl.

6. Näringslivsrådet / Trivselrådet

 • JW tar med sig förslag från Jenny Schmidt (Bättre Fötter – Bättre Hy) om blomlådor vid folk-tandvårdshuset så att det ser trevligare ut och mer samanhållet med resten av vårt centrum.
 • Kommande möte med Näringslivsrådet (17-10-12) – JW och TE representerar SpFF.

7. Marknadsföring samt Hemsidan-Web
JM har lagt ut och planerar flera inlägg under oktober och november och ser inte något problem med att fylla på med fler inlägg framöver, t.ex. dessa är inplanerade. Dock är det inte många som vill satsa en extra slant för att ”Boosta” inläggen.

8. Spånga – övrigt

 • Spånga Torg Förslag från Rola Thaeron/Fuchsia Fashion att kontakta Stadsdelen och föreslå att det ordnas en mindre lekplats på torget, vid trappan/bänken utanför El & Väskor, typ de som finns i Barkarby Outlet. JW tar nödvändiga kontakter.

13. En Smak av Spånga
JW redogjorde kort för utfallet av matmarknaden, där omsättningen trots det usla vädret var lika bra som föregående år.

 • Framhöll Fuchsia Fashions mycket trevliga modeuppvisning samt duktig trubadur och att något liknande arrangemang borde planeras för nästa år.
 • Förslag till JW/BS från ”StageAcademy” att ev. ha ett samarbete inför kommande marknader.

14. Julmarknaden

BS och JW redogjorde att planering inför julmarkanden (9/12) ligger i startgroparna.

16. Övriga frågor

 • JK redogjorde för problem med råttor i centrum och att det troligtvis beror dålig sophämtning samt ett ökande problem generellt i staden. JW tar kontakt med Torbjörn Gustavsson i Stadsdelsnämnden för att se vilket ansvar som staden har för att åtgärda detta.

17. Nästa möte

 • Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas tisdag 28/11, 2017 kl. 08:00 på Ica.

 

Tidigare protokoll

2017-10-10 Styrelsemöte SFF

2017-06-20 Styrelsemöte SFF

2017-04-25 Styrelsemöte SFF

2017-03-21 Styrelsemöte SFF

2017-02-16 SFF Årsmötesprotokoll 2017

2017-01-17 Styrelsemöte SFF

2016-11-29 Styrelsemöte SFF

2016-10-11 Styrelsemöte SFF

2016-08-30 Styrelsemote SFF

2016-06-14 Styrelsemöte SFF, extrainsatt

2016-05-10 Styrelsemöte SFF

2016-03-15 Styrelsemöte SFF

2016-02-18 SFF Årsmötesprotokoll 2016

2016-01-12 Styrelsemote SFF

2015-11-24 Styrelsemöte SFF

2015-10-13 Styrelsemote SFF

2015-09-01 Styrelsemöte SFF

2015-05-12 Styrelsemote SFF

2015-03-24 Styrelsemöte SFF

2015-02-12 SFF Årsmöte 2015

2015-01-27 Styrelsemöte SFF

2014-12-02 Styrelsemöte SFF

2014-10-14 Styrelsemöte SFF

2014-09-05 Styrelsemöte SFF

2014-05-16 Styrelsemöte SFF

2014-03-28 Styrelsemöte SFF

2014-02-13 SFF Årsmöte 2014

2014-01-17 Styrelsemöte SFF 17

2013-11-29 Styrelsemöte SFF

2013-10-18 Styrelsemöte SFF

2013-09-06 Styrelsemöte SFF

2013-05-31 Styrelsemöte SFF

2013-04-12 Styrelsemöte SFF

2013-03-08 Styrelsemöte SFF

2013-02-13 SFF Årsmöte 2013

2013-02-08 Styrelsemöte SFF

2013-01-18 Styrelsemöte SFF

2012-11-30 Styrelsemöte SFF

2012-10-19 Styrelsemöte SFF

2012-09-07 Styrelsemöte SFF

2012-06-08 Styrelsemöte SFF

2012-05-11 Styrelsemöte SFF

2012-03-30 Styrelsemöte SFF

2012-02-16 SFF Årsmöte 2012

2012-02-10 Styrelsemöte SFF

2012-01-13 Styrelsemöte SFF

2011-11-25 Styrelsemöte SFF

2011-10-14 Styrelsemöte SFF

2011-09-09 Styrelsemöte SFF

2011-06-10 Styrelsemöte SFF

2011-05-06 Styrelsemöte SFF

2011-04-01 Styrelsemöte SFF

2011-02-17 SFF Årsmöte 2011

2011-02-11 Styrelsemöte SFF

2011-01-14 Styrelsemöte SFF