Våra medlemmar

Stockholm ökar med ca 40.000 personer per år just nu och det skapar möjligheter för näringslivet i vår stadsdel. Spånga och Spånga Centrum är en gammal, trevlig, del av Stockholm med engagerade människor och mycket ”själ”, som det är viktigt att bygga vidare på när stadsdelen utvecklas. Ett attraktivt Spånga med ett levande centrum är bra både för människor och företag i stadsdelen.

Spånga Företagareförening ger dig som företagare en möjlighet att vara med och påverka, samtidigt som vi ordnar aktiviteter och har roligt tillsammans. Vad vore en företagare utan ett bra socialt nätverk? Idag är vi ca 70 medlemmar och du som företag/företagare i Spånga är välkommen.

Medlemsregister mars 2017

Varför ska du vara med?

  • Ditt företag marknadsförs här på hemsidan, på vår Facebook och Instagram.
    Vi vill gärna att Spånga Centrum Facebook och Instagram ska vara bra, aktiva, mötesplatser på internet för spångabor. Vi erbjuder alla medlemmar möjlighet att använda dessa kanaler för att berätta om nyheter, erbjudanden och/eller bara ge en bild av hur verksamheten ser ut i vardagen.  Det finns också möjlighet att få hjälp med att skapa bra inlägg och annonser, som brukar ha mycket god räckvidd i närområdet. För mer information kontakta oss här.
  • Spånga Företagareförening är ansvarig utgivare för Spångabladet. Nya medlemsföretag marknadsförs med ett reportage i tidningen och samtliga medlemmar är med på den helsidesannons som föreningen har i varje nummer av tidningen. För information om möjligheter till annonsering, se här.
  • Om du skulle behöva hjälp och råd i diskussioner med myndigheter kan vi i föreningen stötta dig.
  • Du får ett stort socialt nätverk i Spånga – du lär känna oss andra, helt enkelt!
    Vid årsmötet bjuder vi på fest med mat, dryck och underhållning. Det brukar bli mingel under trivsamma former och 2 personer/företag ingår i medlemsavgiften. Vi brukar också spontant kalla till after work vid några tillfällen per år för att träffas och umgås.

Hur används medlemsavgiften?

Genom medlemsavgiften stöder man föreningens ekonomi solidariskt med andra spångaföretagare. Avgiften går oavkortat till föreningens arbete, dvs till att stötta de initiativ och aktiviteter som föreningen väljer att satsa på. Din medlemsavgift gör att vi kan vara en mycket aktiv företagareförening som verkar och positivt påverkar företagandet i Spånga.