Vad kostar det?

Genom medlemsavgiften stöder man föreningens ekonomi solidariskt med andra spångaföretagare.
Avgiften går oavkortat till föreningens arbete, dvs till att stötta de initiativ och aktiviteter som föreningen väljer att satsa på. Din medlemsavgift gör att vi kan vara en mycket aktiv företagareförening som positivt påverkar förutsättningarna för företagande i Spånga.