Spånga Företagareförening

Spånga Logga_2 Vi är en förening för företagare i Spånga. Genom påverkan och egna aktiviteter bidrar vi till bästa möjliga förutsättningar för att bedriva företagande i vår stadsdel.

Vi jobbar för en positiv utveckling av folklivet och näringslivet i Spånga.

Spånga Företagareförening har idag ca 70 medlemmar. Föreningen är remissinstans för Stockholms Kommun och Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd. Vi är representerade i Näringslivsrådet och Brottsförebyggande Rådet för Spånga-Tensta. Vi ger bidrag till Grannstödsbilen och Brottsofferjouren.
Vi ger ut Spångabladet 6 gånger/år och driver webbsidan, Facebook och Instagram för SpångaCentrum.

Föreningens styrelse 2017
Ordförande: Johan Kjellberg, Spångabladet
Vice Ordförande: Lars Wiberg, Advisor Wiberg
Sekreterare: Jan Westerberg, Baan Thai
Kassör: Tommy Elofsson, Ica Supermarket
För hela styrelsen och kontaktuppgifter, se här

Spånga Företagareförening, Stadgar